Bölüm Hakkında

Geleneksel Türk Sanatları Programı teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan, bu alanda eser üreten, disiplinler arası bağlantılar kuran tasarımcı yetiştirir. 

Programın dört yıl süren lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek/alan derslerini kapsamaktadır. Program seçimlik üç uzmanlık alanı sunmaktadır.

 1. Kitap Sanatları alanı(KST)

 2. Çini Tasarımı alanı(ÇST)

 3. Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri alanı (HKT)

 

Geleneksel Türk Sanatları Programı dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları uygulayan bir programdır. Programla teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan,  disiplinlerarası bağlantılar kuran tasarımcı yetiştiren, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim amaçlanmaktadır.

Programın Amaçları

 1. Geleneksel Türk Sanatları’nı kronolojik sistem içinde incelemek,

 2. Geleneksel Türk Sanatları’nın estetik ve teknik detaylarını bir bütün içinde kavramak,

 3. Atölye ve diğer uygulamalı çalışmalarda tasarlayıcı ve geliştirici öğrenmelere ağırlık vermek,

 4. Geleneksel Türk Sanatları ile günümüz ihtiyaçları arasında köprü kurarak birleştirici uygulamalar yapmak,

 5. Geleneksel sanatlarla ilgili alan, arşiv v.b. tarama ve dokümantasyon çalışma yöntemlerinin öğrenimini yapmak,

 6. Geleneksel sanatları ulusal ve uluslararası düzeylerde tanımak, tanıtmak, belgelemek,

Programın Avantajları

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu geleneksel sanatlardaki kültürel markalaşmayı yaratacak, tasarım ilke ve yöntemlerini bilen, geleneksel öğreti ve çağdaş teknolojik imkânları kullanarak yeni tasarımlar yapabilen bireyler yetiştirilir.

Bu öğretim programında ortak eğitim verilen ilk iki yıldan sonra %50 oranında seçmeli dersler ile kitap sanatları, çini, halı-kilim ve kumaş desenleri tasarımında uzmanlaşma sağlanır.

Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

 • Geleneksel Türk Sanatları Programı’nda kültürel bilgi birikimi, teknolojik alt yapı ve çağdaş sanat anlayışıyla tasarımcı yetiştirilecektir.

 • Kurumlararası çalıştaylar, teknik ve inceleme gezileri ile hem öğrencinin hem de akademik kadronun gelişmesi ve sanat alanlarındaki güncel gelişmeleri takip etmesi mümkün olacaktır.

 • Bu programda atölye deneyimi oldukça önemsenmiş ve böylece mezun olacak öğrencinin geleneksel sanatlar atölyelerinde kendini göstermesi ve piyasada kabul görmesi sağlanacaktır.

 • Geleneksel Türk Sanatıyla ilgili alanlarda bilgisayar yazılımları ile tasarım çalışmaları yapılarak teknolojik gelişmeler paralelinde eğitim sürdürülecektir.

 • Teknolojik gelişim gösterebilen sektörlere Geleneksel Türk Sanatı bakış açısı ile estetik tasarımlar yaparak katkı sağlayacaktır.

Programın Yurtiçi Örnekleri

 1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 2. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 4. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

 5. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 6. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 7. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 8. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 9. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

 10. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları  Bölümü

Yukarıda adı geçen üniversitelerin ilgili fakültelerinin bölümlerinin yanı sıra henüz yapılanmakta olan bölümlerde ve Türkiye’de çok sayıda Yüksekokulda Geleneksel Türk Sanatları Bölümü yer almaktadır.

 Programın Yurtdışı Örnekleri

Yurtdışı Örnekleri; Orta Asya Türk dünyası ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilendirilebilir. Bulunabilen örnekler aşağıda sunulmuştur.

Korea National University of Arts

Programs

 • Bachelor's Program
 • Master's Program
 • Artistic performance Training Programs (Prep School)
 • Talented Artists Education System

Schools and departments

 • School of Korean Traditional Arts
  • Department Of Traditional Arts Theory, Department Of Traditional Music, Department Of Traditional Dance, Department of Traditional Folk Theatrics

 

Azerbaijan State University of Culture and Art (http://www.admiu.edu.az/english/fakulte)

 • Faculty of Fine Art

Though the Fine Art Faculty was established not long ago, teaching history of art, principles and technical skills of drawing have got old traditions. These traditions go back to 80s of the last century when by the decision of Cabinet of Ministers the Department of Painting was founded. Now this faculty has developed its own academic curriculum, all kinds of facilities, extends its approaches to arts in a more professional way. Until the early 1990s ASUCA was the only specialized university that devoted its entire curriculum to various artistic endeavors.

The faculty includes:

Department of decorative-applied art

Carpet design

Bachelor of Applied Arts  

(http://www.unb.ca/fredericton/arts/undergrad/baa/index.html)

Bachelor of Applied Arts Program at the University of New Brunswick and the New Brunswick College of Craft and Design

General Information

This articulated degree program offers a unique combination of academic and practical study. It is a four-year degree program that offers the advanced reasoning, research and writing skills of a traditional liberal arts education at UNB along with the hands-on experience of studio art courses offered by the New Brunswick College of Craft and Design, one of Canada's most respected fine craft and design schools.

Please view the UNB Calendar Bachelor of Applied Arts information for complete details.

Mezun Olacakların İstihdam Edilebilecekleri Alanlar

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, resmi ve özel kurumlarda, tasarım ajanslarında, müze ve kütüphanelerde, tanıtım sektöründe, arşivlerde, konservasyon ve restorasyon alanında, özel ve yaygın eğitim kurumlarında çalışabildiği gibi kendi atölyelerinde ya da özel atölyelerde de tasarımcı olarak çalışabilecektir.

Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği olamayacağının farkındalığıyla Türk kültürünü tanıtmada kültür elçisi görevini üstleneceklerdir.