Akademik Kadro

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Prof. Aysen SOYSALDI

Bölüm Başkanı

1081

484 00 26

Nurhayat TEMİR

Sekreter

1080

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç.Dr. H.Sinem ŞANLI

Öğretim Üyesi

 1072

484 00 26

Araş.Gör. Dr. Pınar TOKTAŞ

Araş.Görevlisi

1082

484 00 26

Araş.Gör.Dr. Bilge  Saime KARAÖZ

Araş.Görevlisi

1082

484 00 26

Araş.Gör. Ebru ÇATALKAYA

Araş.Görevlisi

1073

484 00 26

Araş.Gör. Samet BEDER

Araş.Görevlisi

1084

484 00 26

Araş.Gör. Gözde UZGİDİM

Araş.Görevlisi

1066

484 00 26

Araş.Gör. Aslı Seda AKBAŞ

Araş.Görevlisi

1066

484 00 26

Araş.Gör. Gözde KEMER

Araş.Görevlisi

1066

484 00 26

Araş.Gör. Hatice ELVER

Araş.Görevlisi

1073

484 00 26